لینک دانلود<تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت 23 ص >

تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت 23 ص ,هفت ابزار كنترل كيفيت 23 ص,دانلود تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت 23 ص ,هفت,ابزار,كنترل,كيفيت,23,ص تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت 23 ص در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت 23 ص . را دنبال می کنید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏1

‏استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

‏گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند

‏1-شناخت محصول

‏ليست قطعات

‏ليست مواد

‏برگه هاي مسير توليد

‏نمودار OPC‏ ، نمودار مونتاژ

‏استاندارد محصول

‏آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان‏

‏جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند - آمار محصولات نهايي معيوب - آمار محصوللات برگشتي

‏2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول

‏3-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند

‏4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي

‏5-رسم نمودار علت و معلول

‏6-تهيه برگه هاي كنترل

‏7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص

‏1

‏استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

‏گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند

‏1-شناخت محصول

‏ليست قطعات

‏ليست مواد

‏برگه هاي مسير توليد

‏نمودار OPC‏ ، نمودار مونتاژ

‏استاندارد محصول

‏آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان‏

‏جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند - آمار محصولات نهايي معيوب - آمار محصوللات برگشتي

‏2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول

‏3-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند

‏4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي

‏5-رسم نمودار علت و معلول

‏6-تهيه برگه هاي كنترل

‏7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص

‏2

‏8-رسم هيستوگرامها و نمودارهاي پاره تو

‏9-رسم نمودار تمركز نقص ها

‏10-تعيين مشخصات كنترلي در هر ايستگاه

‏11-تعيين ايستگاه هاي كنترل و مشخصه هايي كه نياز به كنترل دارند .

‏12-تعيين نوع ابزار كنترلي براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گيري / هر دو)

‏13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرح هاي نمونه گيري

‏14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

‏1-شناخت محصول - ليست قطعات / مواد

‏ليست قطعات / مواد

‏محصول : خودكار

‏نام قطعه / ماده

‏ضريب مصرف

‏مواد اوليه

‏ملاحظات

‏بدنه

‏1

‏مواد كريستالي

‏شيلنگ

‏1

‏پلي پروپلين

‏آدابتور

‏1

‏هوستافرم

‏نوك فلزي

‏1

‏برنج

‏پين ته

‏1

‏پلي پروپلين با رنگ دانه آبي

‏گيره سر

‏1

‏پلي پروپلين با رنگ دانه آبي

‏جوهر

X‏ گرم

‏ـــــــ

‏1-شناخت محصول - نمودار فرآيند عمليات محصول خودكار

‏بدنه‏ ‏شيلنگ‏ ‏آداپتور‏ ‏نوك فلزي‏ ‏پين ته‏ ‏گيره سر