لینک دانلود<تحقیق در مورد هيدروگرافي 12 ص >

تحقیق در مورد هيدروگرافي 12 ص ,هيدروگرافي 12 ص,دانلود تحقیق در مورد هيدروگرافي 12 ص ,هيدروگرافي,12,ص تحقیق در مورد هيدروگرافي 12 ص در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق در مورد هيدروگرافي 12 ص . را دنبال می کنید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏11

‏فهرست مطالب

مقدمه 1

بعضي تعاريف در هيدروگرافي 2

تعريف هيدروگرافي : 2

فرق اساسي چارت و نقشه : 2

روش تعيين سطح مبناي چارت : 3

روش هاي تعيين موقعيت در آب : 3

روش هاي عمق يابي : 4

انواع اکوساندرها بر اساس رنج عمق يابي 5

مراحل انجام يك كار هيدروگرافي : 5

استفاده از سیستم LIDAR در هیدروگرافی 7

نمونه ای از خروجی یک سیستم لیدار 8

‏1

‏مقدمه‏

‏ هيدروگرافي علمي است كه در مورد اندازه گيري مداوم از پارامترهايي نظير عمق آب , زمين شناسي , ژئوفيزيك , جزرومد , جريان آب‌ها , امواج و ساير ويژگيهاي فيزيكي آب دريا بحث مي كند. نقشه هاي دريايي (charts‏) از زمان‌هاي قديم به عنوان يكي از ابزارهاي مهم ناوبري توسط دريانوردان مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و امروزه نيز اقيانوس شناسان , زيست شناسان دريا , مهندسين دريايي و محيط شناسان كه به نحوي در ارتباط با دريا فعاليت مي‌كنند , نقشه هاي دريايي را به عنوان اساس كار خود مورد استفاده قرار مي‌دهند.

‏ امروزه حمل و نقل دريايي , مديريت و اداره نواحي ساحلي , اكتشافات و استخراج منابع دريايي , حفاظت محيط دريا و ‏…‏ همه و همه فعاليتهايي هستند كه درارتباط با دريا انجام مي‌شوند و اساس كار آن ها نقشه هاي دريايي است.

‏ توسعه هيدروگرافي به معناي شناخت هرچه بيشتر درياست كه داراي منابع بسيار زياد اقتصادي براي زندگي بشر مي‌باشد از مواد معدني تا غذاهاي دريايي در دريا وجود دارد. شناخت هر چه دقيق تر از دريا منجر به بهره برداري مناسب از اين منابع مي‌گردد و در اين شناخت از طريق هيدروگرافي به دست مي‌آيد.

‏ از طرفي بخش اعظمي از صادرات و واردات بين المللي در كشور از طريق دريا انجام مي‌شود كه اين امر نيز مستلزم شناخت بستر دريا براي تعيين مسير كشتي ها و تهيه نقشه هاي مناسب دريايي براي هدايت آنهاست.

‏ همه موارد فوق بيانگر اهميت هيدروگرافي و ضرورت توسعه و فعاليت در آن هاست.

‏2

‏بعضي تعاريف در هيدروگرافي‏

‏تعريف هيدروگرافي :‏

‏ هيدروگرافي علمي است كه تهيه نقشه هاي دريايي را مورد بررسي قرار مي دهد انواع روش‌هاي گوناگون تهيه اين نقشه ها و دقت آن ها و نيز توسعه و تسهيل فعاليت‌هاي تهيه نقشه مي تواند در اين رشته از رشته هاي نقشه برداري مورد بررسي قرار گيرد.

‏فرق اساسي چارت و نقشه :‏

‏ هنگام استفاده از نقشه مي توان آن را روي زمين كنترل كرد اين كار با مشاهده عوارض موجود روي زمين و نظاير آنها در نقشه امكان پذير است اما هنگام استفاده از چارت چنين امكاني وجود ندارد. ازطرفي اطلاع دقيق از آن چه در زير آب مي‌گذرد اهميت بيشتري براي كاربران دارد بنابر اين چارت بايد شامل اطلاعات دقيق و حساس در مورد عوارض زير آب باشد. اين نشان دهنده مسئوليت سنگين كساني است كه به تهيه نقشه هاي دريايي (چارت) مي پردازند.

‏ ‏سطح عمق‌يابي :‏ سطحي است كه تمام عمق‌يابي ها نسبت به آن سطح انجام مي شود يعني در عمليات از اين سطح استفاده مي‌گردد.

‏ ‏سطح مبناي چارت chart datum‏ :‏ سطحي است كه بعد از انجام كارهاي هيدروگرافي در هنگام تهيه و چاپ چارت‌هاي عمق آب در چارت ها نسبت به اين سطح نوشته مي شود.

‏ براي تعيين سطح مبنا توجه به نكات ذيل ضروري است :