لینک دانلود<بررسی دزدگیر اتوموبیل و اجزای آن>

بررسی دزدگیر اتوموبیل و اجزای آن بررسی دزدگیر اتوموبیل و اجزای آن در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی دزدگیر اتوموبیل و اجزای آن. را دنبال می کنید .فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 21

فهرست مطالبفصل اول(قطعات بکار رفته درمدار)فصل دوم(آی سی 4011فصل سوم(نصب قطعات )فصل چهارمآزمایش دستگاهفصل پنجمامکانات مدارمنابع و مآخذمقـدمهبا پیشرفته شدن و زیاد شدن اتومبیل در دنیا برای ایجاد امنیت اتومبیل نیاز به محافظی است که بر روی اتومبیل به طور دائم نصب شده و در مواقع لزوم ایجاد صدا کند. برای همین امروزه بر روی اتومبیل ها از مدارات دزدگیر استفاده می کنند که تقریباً در همة آنها این سه مورد به کار رفته:1. وصل بودن دزدگیر به دربها2. کنترل از طریق ریموت یا به طور خودکار با استفاده از تایم3. استفاده از سنسور شوک و ضربه در سه راه مدارحال ما در اینجا به یکی از مدارهایی که نسبتاً ساده با کارآیی خوبی است اشاره می کنیم با تحقیق در مورد کیت های موجود در بازار و بررسی کارآیی آنها کیت مورد نیاز را خریداری کرد. و با توجه به انتظاراتی که از کیت داشتم قطعات مورد نیاز کیت را از بازار خرداری کرده و بر روی مدار نصب می کنیم.مثلاً: با توجه به تایم تأخیر یا تایم سریع مقاومت ها را انتخاب کرده و یا با توجه به استفاده از سنسور شوک و یا ضربه ای یا کلیه قطع و وصل و یا ریموت آی سی را انتخاب کرده در بخش اول، ما اشاره ای به قطعات استفاده شده در مدار و اشکال آنها می کنیم. در بخش دوم، مروری بر IC = 4011 که در این مدار به کار رفته. در بخش سوم: اشاره ای بر چگونگی نصب قطعات بر روی مدار. در بخش چهارم، آزمایش دستگاه و چگونگی کد با دستگاه و نصب آن بر روی ماشین.