لینک دانلود<بررسی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان>

بررسی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان بررسی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان. را دنبال می کنید .فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 10

دستگاه گوارش :نشخوار Rumination : اگر گوساله در هفته اول زندگي به غذاي جامد دسترسي پيدا كند نشخوار در سن 3 2 هفتگي آغاز مي گردد.شروع نشخوار 5/1 5/0 ساعت بعد از خوردن غذا آغاز مي گردد.تعداد و طول نشخوار بستگي به فيبر غذا و اندازه قطعات ونوع غذا دارد و معمولا روزانه 24 4 دوره نشخوار انجام ميگيرد كه هر دوره 60 10 دقيقه طول مي كشد. در حد ميانگين روزانه تا هفت ساعت از وقت دام به نشخوار كردن مي گذرد.آروغRuctation : بطور تقريبي روزانه حدود 600 ليترگاز توليد مي شود كه تقريبا از66 % CO2 ، 26% CH4 ، 6% N2 ، 11% H2S و كمتر از 1% O2 تشكيل يافته است. تعداد دفعات آروغ به نوع غذا وميزان تشكيل گاز بستگي دارد وتعداد آن در جيره اي كه از علوفه خشك تشكيل شده باشد 20 15 باردر ساعت ودر جيره ي علوفه سبز 90 60 بار در ساعت مي باشد.ايجاد آروغ غير از نوع غذا وابسته به وجود گازهاي آزاد ، تحريك رسپتور هاي ناحيه ي كارديا و انقباض كيسه ي پشتي شكمبه دارد .بازگرداندن غذا Regurgitation و استفراغ Vomiting : تخليه فعال محتويات شكمبه به علت انقباض همزمان پيش معده ها و عضلات شكم در گاو به ندرت اتفاق مي افتد كه شايد در اثر انباشتگي شكمبه ،فرم عصبي استونمي (كتوز عصبي)، ضايعات آماسي يا تومري در مدياستن يا در مري و نگاري صورت مي پذيرد.مدفوع Defication : گاو روزانه 24 10 بارو تقريبا حدود50 30 كيلوگرم در جمع مدفوع مي كند.