لینک دانلود<كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMA-L2>

NARMAL2,شبكه چندلایه عصبی,كنترلرفیدبك خطی,خطی سازی فیدبكی كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMA-L2 در حال حاظر شما فایل با عنوان كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMA-L2. را دنبال می کنید .

دانلود مقاله رشته برق و مخابرات
كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMAL2

فایل بصورت pdf می باشد