لینک دانلود<دانلود تحقیق تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ) 50 ص.DOC>

دانلود تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل pnpn ) 50 صDOC,تحقیق تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل pnpn ) 50 صDOC,مقاله تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل pnpn ) 50 صDOC,تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل pnpn ) 50 صDOC دانلود تحقیق تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ) 50 ص.DOC در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود تحقیق تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ) 50 ص.DOC. را دنبال می کنید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 50 صفحه

1-1-تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ) تیریستور یك وسیله نیمه هادی چهار لایه سه اتصالی با سه خروجی است و از لایه های نوع p و n سیلیكونی كه به طور متناوب قرار گرفته اند ساخته شده اند .
.
ناحیه p انتهایی آند ، ناحیه n انتهای كاتد و ناحیه p داخلی دریچه یا گیت است .
آند از طریق مدار به طور سری به كاتد وصل می شود .
این وسیله اساساً یك كلید است و همواره تا زمانی كه به پایانه های آند و دریچه ولتاژ مثبت مناسبی به كاتد اعمال نشده است در حالت قطع (حالت ولتاژ مسدود كننده ) باقی می ماند و امپدانس بینهایتی از خود نشان خواهد داد .
در حالت وصل و عبور جریان بدون احتیاج به علامت (یا ولتاژ) بیشتری روی دریچه به عبور جریان ادامه خواهد داد .
در این حالت به طور ایده آل هیچ امپدانسی در مسیر جریان از خود نشان نمی دهد .
برای قطع كلید و یا برگرداندن تیریستور به حالت خاموشی بایستی روی دریچه علامت و یا ولتاژی نباشد و جریان در مسیر آند به كاتد به صفر تقلیل یابد .
تیریستور عبور جریان را فقط در یك جهت امكان پذیر می سازد .
اگر به پایانه های تیریستور ولتاژ بایاس خارجی اعمال نشود ، حاملهای اكثریت در هر لایه تا زمانی كه ولتاژ الكتروستاتیكی داخلی به وجود آمده از انتشار بیشتر حاملها جلوگیری كند ، منتشر می شوند .
اما بعضی از حاملهای اكثریت انرژی كافی جهت عبور از سد تولید شده توسط میدان الكتریكی ترمزكن هر اتصال را دارد .
این حاملها پس از عبور ، تبدیل به حاملهای اقلیت می شوند و می توانند با حاملهای اكثریت تركیب شوند .
حاملهای اقلیت هر لایه نیز می توانند توسط میدان الكتریكی ثابتی در هر یك از اتصالها شتابدار شوند ، ولی چون در این حالت (از خارج ولتاژی اعمال نمی شود) مدار خارجی وجود ندارد مجموع جریانهای حاملهای اقلیت و اكثریت بایستی صفر شود .
حال اگر یك ولتاژ بایاس با یك مدار خارجی برای حمل جریانهای داخلی منظور شود ، این جریان ها شامل قسمتهای زیر خواهند بود.
جریان ناشی از : 1-عبور حاملهای اكثریت (حفره ها ) از اتصال 2-عبور حاملهای اقلیت از اتصال 3-حفره های تزریق شده به اتصال كه از طریق ناحیه n اشاعه می یابند اتصال را قطع می كند .
4-حاملهای اقلیت از اتصال كه از طریق ناحیه n اشاعه یافته و از اتصال عبور كرده است .
عیناً نیز از شش قسمت و از چهار قسمت تشكیل خواهد یافت .
برای تشریح اصول كار تیریستور از دو روش متشابه مدلهای دیودی و یا دو ترانزیستوری می توان استفاده كرد .
(الف) مدلهای دیودی تیریستور تیریستور كه یك نیمه هادی سه اتصالی ، شبیه سه دیودی است كه به طور سری اتصال یافته اند .
اگر دریچه بایاس نشود ولی به دو سر آند و كاتد ولتاژ بایاسی اعمال شود این ولتاژ هر قطبیتی كه داشته باشد همواره حداقل یك اتصال معكوس بایاس شده ، وجود خواهد داشت تا از هدایت تیریستور جلوگیری كند .
اگر كاتد توسط ولتاژ منبع تغذیه (نسبت به آند ) منفی شود و دریچه نسبت به كاتد به طور مثبت بایاس شود لایه p دریچه توسط كاتد از الكترون لبریز می شود و خاصیت خودش را به عنوان لایه p از دست می دهد .
در نتیجه تیریستور به دیود هدایتی معادلی تبدیل می شود .
(ب)مدل دو