لینک دانلود<تست هیدرواستاتیک در پایپینگ>

دستگاهها اندازه گیری ,سازمان کنترل و کالیبره,گواهی صحت کار ازمایش بازرس فنی تست هیدرواستاتیک در پایپینگ در حال حاظر شما فایل با عنوان تست هیدرواستاتیک در پایپینگ. را دنبال می کنید .

مقدمه

یك سیستم سازه ای از نوع دال دو طرفه مجوف ( توخالی ) میباشد كه در آن در حد فاصل مش های میلگردی بالا و پایین ، بلوك های پلاستیكی توخالی یا بلوک پلی استایرن جایگزین بتن غیرسازه ای در وسط سقف خواهد شد. سقف مجوف یوبوت از دو لایه بتن مسلح تشكیل شده است كه در بالا و پایین دال بصورت گسترده قرار می گیرد و حد فاصل این دو لایه محصولی به نام یوبوت از جنس پلی اتیلن و یا پلی پروپیلن و یا پلی استایرن قرار میگیرد. این محصول دارای هندسه مكعبی می باشد كه با توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحی ، ابعاد مختلفی دارد. در روند اجرای دالهای مجوف با استفاده از یوبوت ، پس از آرماتورگذاری لایه زیرین ، یوبوت ها كنار هم روی شبكه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس از قرارگیری آرماتور برشی میانی و همچنین آرماتوربندی لایه فوقانی ، بتن ریزی انجام میشود. در نهایت مقطع دال بصورت I شكل در آمده و عملکرد بهتری خواهد داشت . این قالب ها به صورت دوبل هم ، برای دهانه های بلند تر قابل اجرا هستند .

تاریخچه

در اواخر قرن بیستم میلادی، مهندسین ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف های مختلف به ویژه دالهای بتنی به جهت بهینه سازی آن و رسیدن به مقاومت مناسب در برابر زلزله و همچنین استفاده از دهانه های بلند و کاهش مصرف آرماتور و بتن، سیستمدال مجوف یوبوترا ابداع و به دنیا معرفی کردند و باتوجه به مزایای بارز آن، در کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای اروپائی مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته و در سال ۸۷ پساز ورود به ایران ،در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و موفقبه اخذتاییدیه فنیاز آن مرکز شده است

تا چندی پیش بدلیل نیاز به کنترل خیز و ترک های بوجود آمده دردالهای بتنی استفاده ازدالهای بتنی محدود به دهانه های کوچک بوده و در صورت اجرا در دهانه های بزرگ وجود تیرباآویزهای بلند ومسایل اجرایی مشکل مهندسین و مجریان را دوچندان می نمودولیسیستمدالمجوفیوبوتتمام این اشکالات را مرتفع نموده است.

مقدمه

آزمایش مقاومت ونشتی در شبکه های شهری(توزیع) که فشار کمتری را تحمل میکنند با فشار باد و در شبکه های بین شهری(تغذیه) بااستفاده از آب انجام میگیرد. اگر چه لوله ها هنگام ساخت در کارخانجات تحت آزمایشدقیق هیدرواستاتیکی و التراسونیک قرار میگیرند ودر صورت عدم وجود عیب به کارگاههای اجرا ارسال میشوندو همچنین جوشها کاملا کنترل شده و تحت نظارت دقیق قرار میگیرند لیکن به منظور بالا بردن ضریب اطمینان و قطعی کردن کیفیت اجرا این آزمون انجام میشود.

مراحل انجام آزمایش

•تأیید عملیات تمیز كاری لوله های شبكه بوسیله هوای فشرده

•نصب و راه اندازی دستگاههای ثبات فشار و درجه حرارت

•فشار داخل شبكه به 5/1 برابر حداكثر فشار بهره برداری (100 Psi) رسانیده میشود.

•شبكه به مدت 48 ساعت ، جهت متعادل شدن درجه حرارت و فشار ، به حال خود گذاشته میشود

•پس از متعادل شدن شبكه ، درجه حرارت و فشار شبكه به مدت 48 ساعت دیگر با دستگاه ثبت می گردد .

•در مدت فوق علاوه بر دستگاههای ثبات ، فشار و درجه حرارت به ترتیب با فشارسنج وزنه ای و دماسنج دیجیتال كه در چند نقطه شبكه تعبیه شده اند ، هر دو ساعت یكبار اندازه گیری شده و در فرم مخصوص یادداشت می گردد .

•شرط قبولی تست 48 ساعته این است كه پس از محاسبات نبایستی بیش از0.2 Psi افت فشار داشته باشیم .

کلیات

•خطوط لوله هایی قابل آزمایش هستند که درعمق بیش از چهل سانتیمتری زیر خاک مدفون میباشند.

•برنامه جز به جز آزمایشات را حداقل 15 روز قبل از شروع واز طریق دستگاه نظارت به تایید بازرس فنی برسد.

•کلیه آزمایشات باید طبق برنامه تایید شده انجام گیرد.

•کلیه دستگاههای اندازه گیری بایستی توسط شرکت ملی گاز یا سازمان مورد تایید کنترل وکالیبره باشد و گواهی صحت کارآنها در هنگام شروع ازمایش به بازرس فنی بایستی ارائه شود.